Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình đề nghị:

Khẩn trương thực hiện việc cấp giấy chứng minh nhân dân cho đồng bào dân tộc Thủy tại xã Hồng Quang để nhân dân thực hiện các giao dịch liên quan.

TRẢ LỜI:

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ban Dân tộc tỉnh có văn bản báo cáo Bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết về hướng dẫn cách ghi thành phần dân tộc trên Sổ hộ khẩu và Chứng minh nhân dân đối với một số dân tộc không có tên trong Danh mục các thành phần dân tộc Việt Nam, trong đó có dân tộc Sán Chí và dân tộc Thủy. Ngày 06/10/2017, Ủy ban Dân tộc có Văn bản số 1070/UBDT-DTTS về việc hướng dẫn ghi mục dân tộc trên Sổ hộ khẩu và Chứng minh thư nhân dân. Theo đó, Bộ Công an, Bộ Tư pháp đã có văn bản trao đổi với Ủy ban Dân tộc và Ủy ban Dân tộc cũng đã thống nhất với các Bộ trên để giải quyết một số vướng mắc hiện nay trong việc cấp giấy tờ tùy thân cho công dân, cụ thể ghi như sau: Ghi tên dân tộc và kèm theo tên khác được đóng mở ngoặc; ví dụ: ông Lò Văn A, dân tộc Tày (Thổ); bà Má Thị M, dân tộc Phù Lá (Xá Phó)... theo Danh mục các dân tộc Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số 121-TCTK/PPCĐ ngày 02/3/1979)”. Đối với một số dân tộc tự nhận mình là dân tộc khác ngoài Danh mục các dân tộc Việt Nam, Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành liên quan đang tiếp tục nghiên cứu, xác định thành phần dân tộc Việt Nam để phục vụ cho việc xác định thành phần dân tộc cho phù hợp với thực tế hiện nay.

Như vậy, trường hợp kiến nghị của cử tri, đồng bào dân tộc Thủy không có tên trong Danh mục các dân tộc Việt Nam, ban hành kèm theo Quyết định số 121-TCTK/PPCĐ ngày 02/3/1979 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh có văn bản báo cáo Ủy ban Dân tộc nghiên cứu, xác định thành phần dân tộc Việt Nam để phục vụ cho việc xác định thành phần dân tộc cho phù hợp với thực tế hiện nay.