Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Giải quyết dứt điểm việc thanh lý, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân Khu tập thể Lâm sản tại xóm 14, hiện nay đã xuống cấp, hư hỏng ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

TRẢ LỜI:

Hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đã thực hiện giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thí điểm tại 4 khu tập thể: khu tập thể Thương nghiệp, tổ 21, phường Tân Hà; khu tập thể Xây dựng Đội 4, tổ 18, phường Tân Hà; khu tập thể Thương nghiệp, tổ 30, phường Phan Thiết; khu tập thể Công ty Dược và Vật tư y tế, tổ 30, phường Phan Thiết. Sau khi thực hiện xong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thí điểm tại các khu tập thể trên, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang sẽ thực hiện giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các khu tập thể còn lại trên địa bàn thành phố, trong đó có khu tập thể Lâm sản xóm 14, xã Tràng Đà.