Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Khẩn trương thực hiện thanh lý và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 70 hộ dân Khu tập thể Xóm 2 xi măng hiện nay đã xuống cấp (khu tập thể Nhà máy Xi măng xây dựng từ năm 1979).

TRẢ LỜI:

Hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đã thực hiện giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thí điểm tại 4 khu tập thể: khu tập thể Thương nghiệp, tổ 21, phường Tân Hà; khu tập thể Xây dựng Đội 4, tổ 18, phường Tân Hà; khu tập thể Thương nghiệp, tổ 30, phường Phan Thiết; khu tập thể Công ty Dược và Vật tư y tế, tổ 30, phường Phan Thiết. Sau khi thực hiện xong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thí điểm tại các khu tập thể trên, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang sẽ thực hiện giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các khu tập thể còn lại trên địa bàn thành phố, trong đó có khu tập thể Nhà máy xi măng, xóm 2 xã Tràng Đà.