Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã An Tường, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Khẩn trương thanh toán tiền thu hồi đất lần 2 cho một số hộ dân thôn Viên Châu 1, 2, 3.

TRẢ LỜI:

Về việc này, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn kiểm tra, rà soát các hộ đã thu hồi đất lần 2 và thực hiện thanh toán cho các hộ theo quy định pháp luật.