Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình đề nghị:

Công ty Điện lực Tuyên Quang đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện 0,4 Kv; 0,2 Kv cho nhân dân thôn Bản Luông và xóm Nặm Lương, hiện nay lưới điện đã xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng được nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

TRẢ LỜI:

Nhân dân xã Hồng Quang được cấp điện qua 05 trạm biến áp, với tổng công suất 525kVA-35/0,4kV, chiều dài đường dây trung áp 14,1 km, chiều dài đường dây hạ áp 19,664 km, cấp điện lưới Quốc gia cho 878/878 hộ dân (đạt tỉ lệ 100%) thuộc 09/09 thôn trong xã.

Nhân dân thôn Bản Luông, xã Hồng Quang đang sử dụng điện trạm biến áp Ủy ban nhân dân xã Hồng Quang với công suất là 250kVA-35/0,4kV, đường dây hạ thế cấp điện qua trạm biến áp với tổng chiều dài là 3,293km, tổng số hộ sử dụng điện trạm biến áp Ủy ban nhân dân xã Hồng Quang là 376 hộ. Chất lượng điện năng ổn định và đảm bảo, tuy nhiên vào giờ cao điểm, các hộ dân tại cuối lộ đường dây hạ áp chất lượng điện năng chưa đảm bảo, điện áp dao động trong khoảng 120-130V. Đường dây dẫn điện từ công tơ về gia đình của khách hàng tại khu vực cuối thôn Bản Luông kéo dài, dây dẫn mục nát không đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành.

Nhân dân xóm Nặm Lương, xã Hồng Quang đang sử dụng điện trạm biến áp Lũng Ngang với công suất là 50kVA-35/0,4kV, đường dây hạ thế cấp điện qua trạm biến áp với tổng chiều dài là 4,44 km, tổng số hộ sử dụng điện qua trạm biến áp Lũng Ngang là 149 hộ. Chất lượng điện năng ổn định và đảm bảo, tuy nhiên vào giờ cao điểm, các hộ dân tại cuối lộ đường dây hạ áp chất lượng điện năng chưa đảm bảo, điện áp dao động trong khoảng 100-105V. Đường dây dẫn điện từ công tơ về gia đình của khách hàng tại khu vực cuối xóm Nặm Lương kéo dài, dây dẫn mục nát không đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành.

Năm 2019, Công ty Điện lực Tuyên Quang có kế hoạch lập phương án xây dựng và cải tạo lưới điện thôn Bản Luông, xóm Nặm Lương xã Hồng Quang, trình Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt. Khi được phê duyệt, Công ty Điện lực Tuyên Quang sẽ triển khai thực hiện.