Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương đề nghị:

Xem xét chất lượng công trình nước tập trung tại thôn Tân Tiến, giếng khoan tại thôn Khuân Mản, Phục Hưng (do Ban Quản lý Dự án vùng căn cứ cách mạng làm chủ đầu tư) xây dựng xong năm 2013 nhưng đến nay không hoạt động

TRẢ LỜI:

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 27/9/2016, Ban quản lý dự án vùng căn cứ cách mạng đã đi kiểm tra  thực tế về việc khai thác vận hành, quản lý sử dụng công trình Cấp nước tập trung xã Lương Thiện. Qua kiểm tra cho thấy, Công trình cấp nước tập trung xã Lương Thiện, có 3 hạng mục cấp nước (2 hạng mục cấp bằng giếng khoan; một hạng mục cấp bằng nước mặt) thì hiện tại 2 hạng mục cấp bằng giếng khoan đã ngừng hoạt động; hạng mục cấp bằng nước mặt cũng không có kiểm soát. Việc ngừng hoạt động do không thu được tiền điện của các hộ dân ở hai thôn Phục Hưng và thôn Khuôn Mản dẫn đến không có điện để vận hành máy bơm thuộc 2 giếng khoan; trách nhiệm quản lý, bảo vệ tài sản công cộng của một số hộ dân chưa cao dẫn đến làm hư hỏng một số thiết bị; chưa chủ động báo cáo kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình quản lý vận hành với cấp có thẩm quyền để xử lý kịp thời; không thực hiện chế độ bảo trì công trình theo quy định của pháp Luật về xây dựng hiện hành...

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Dự án vùng căn cứ cách mạng phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện và tuyên truyền cho người dân nâng cao trách nhiệm quản lý và bảo vệ tài sản công, thực hiện chế độ bảo trì công trình theo quy định.