1Khẩn trương giải quyết chế độ bảo hiểm một lần đối với ông Đào Xuân Lư, cán bộ nghỉ hưu (ông đã làm hồ sơ từ năm 2015 nhưng đến nay vẫn chưa được hưởng).
2Nghiên cứu, xém xét trả lời bằng văn bản cho ông Đào Ngọc Thùy về việc ông được phân công làm chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã Trung Trực từ tháng 3/2000, đến tháng 9/2019 được nhận quyết định nghỉ việc theo quy định. Nhưng sau khi nghỉ việc cơ quan bảo hiểm chốt bảo hiểm xã hội chỉ được chi trả từ tháng 9/2012 và việc ông tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự 4 năm, được nhà nước cho hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Chính phủ, nay muốn trả lại để được cộng nối vào thời gian đóng bảo hiểm xã hội có được không? Thủ tục như thế nào?
3Có hướng dẫn cụ thể về mức chi và mức tham gia BHXH quy định tại Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 Hướng dẫn Luật Dân quân tự vệ đối với Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã.
4Thực hiện việc hỗ trợ kinh phí cho Ban Thanh tra nhân dân xã theo Thông tư số 63/2017/TT- BTC ngày 19/6/2017 của Bộ Tài chính mức tối thiểu là 5 triệu đồng/năm (hiện nay tỉnh hỗ trợ 2 triệu đồng/năm là quá thấp).
5Kiểm tra, xem xét việc chi trả phụ cấp và việc ra quyết định chấm dứt công tác đối với ông Trần Văn Khối, Phó Chủ tịch Hội cựu Chiến binh xã Nhữ Hán, ông nghỉ từ tháng 11/2019 nhưng UBND huyện ra quyết định và thôi chi trả từ 01/9/2019 đến nay lại thu hồi lại quyết định.
6Trong thi tuyển công chức vẫn còn tiêu cực, tại thôn Lâm Sơn có 03 giáo viên hợp đồng đăng ký thi tuyển công chức phải nộp 200-300 triệu/người nhưng thi không đỗ, được trả lại nhưng không đủ số tiền đã nộp.
7Chỉ đạo cơ quan có liên quan khẩn trương cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho người dân trên địa bàn, một số hộ dân đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế nhưng sai tên, ngày, tháng, năm sinh... đến nay chưa được cấp lại.
8Cơ quan chức năng có giải pháp để chấm dứt việc học sinh học trung học cơ sở, chưa đủ tuổi nhưng đi lại bằng xe máy rất nguy hiểm.
9Kiểm tra và làm rõ việc xét thi đua khen thưởng của huyện về thành tích trong xây dựng nông thôn mới đối với xã Nhữ Hán. Xã có tờ trình 02 cá nhân, 01 tập thể để khen thưởng về thành tích 10 năm xây dựng nông thôn mới, nhưng không được khen thưởng, cơ quan chức năng của huyện không trao đổi lại với xã để thông tin cho tổ chức, cá nhân có liên quan biết.
10Tỉnh xem xét chi trả cho xã kinh phí hỗ trợ 2 triệu đồng/km đường bê tông giao thông nông thôn giai đoạn 2010-2015 theo Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy.
11Các phòng chuyên môn của huyện hướng dẫn người dân cụ thể về thủ tục, hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
12Khẩn trương lắp đặt tuyến kênh mương trên địa bàn thôn 4 để đảm bảo nước tưới tiêu cho vụ đông xuân.
13Xem xét, đầu tư đường điện vào thôn 4 cho các hộ nghèo.
14Ủy ban nhân dân huyện khẩn trương giải quyết dứt điểm việc bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình nhà bán trú Trường THPT Trung Sơn.
15Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện phòng học phân hiệu Đức Uy, Trường Tiểu học Trung Sơn và xây dựng công trình vệ sinh, nước sạch cho điểm trường này.