1Đầu tư nâng cấp công trình nước sạch của thôn Chương, hiện nay công trình không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của các hộ dân.
2Xem xét xây dựng, cải tạo, sửa chữa 02 phai khu Đồng Nhại, Đồng Pon
3Đầu tư xây dựng phai tưới tiêu cho cánh đồng ruộng thôn Nà Tang và tiếp tục hỗ trợ cấu kiện bê tông để lắp đặt đoạn kênh mương tại cánh đồng Nà Toạt của thôn Chương.
4Đầu tư đường giao thông và cấp nước sạch cho nhóm 10 hộ dân di chuyển từ khu vực rừng phòng hộ Tát Lợi xuống thôn Chương.
5Đầu tư đường bê tông từ thôn Quân đi vào thôn Toạt (khoảng 2 km).
6Xem xét đầu tư xây dựng các công trình: Lớp học, nhà công vụ, phòng chức năng cho Trường Tiểu học Hùng Lợi 2; nhà văn hóa thôn Lay (hiện nay sinh hoạt thôn chủ yếu tại các hộ gia đình rất khó khăn cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của thôn).
7Hỗ trợ đất ở cho các hộ gia đình mới tách hộ không có đất ở, hiện nay đang ở trên đất rừng phòng hộ.
8Có giải pháp cho cơi nới, cải tạo các nhà văn hóa đã xây dựng theo quy mô cũ để phù hợp với tiêu chí sau khi thực hiện sáp nhập thôn.
9Hỗ trợ kinh phí cải tạo, nâng cấp đường mương từ Km5 vào hồ Ngòi Là vào thôn 1 hiện xuống cấp, hư hỏng
10Quy hoạch mở rộng nghĩa trang thôn Thủ Ý (nay là thôn Thống Nhất).
11Đầu tư xây dựng tuyến đường từ thôn Trung Tâm đi lên thôn Ngòi Cái và 2.5. Sớm thực hiện Đề án di dân ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm, rừng đầu nguồn tại thôn Ngòi Cái. Hiện có 07 hộ gia đình nằm trong diện di dời nhà cửa xuống cấp, chưa được xây dựng nhà kiên cố
12Cân đối ngân sách đầu tư xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân xã
13Đầu tư xây dựng cầu tràn qua suối tại Suối Cam, Khe Lan, Thủ Ý. Hiện nay, việc đi lại qua nhiều đoạn khe suối vào mùa mưa lũ rất khó khăn, nguy hiểm, đặc biệt là đối với các cháu học sinh
14Sớm đầu tư xây dựng đường điện cho nhân dân thôn Ngòi Cái và thôn Đèo Trám, hiện nhân dân chưa có điện lưới để sử dụng, rất khó khăn trong sinh hoạt và sản xuất.
15Xây dựng công trình nước sạch tập trung cho nhân dân trên địa bàn thôn 4.