1Xem xét, hướng dẫn việc thực hiện chế độ cho đồng chí Bí thư Đảng ủy xã (hoặc Phó Bí thư Đảng ủy xã kiêm nhiệm) theo Nghị định số 34/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
2Cấp có thẩm quyền trả lời rõ về chế độ phụ cấp cho cán bộ, công chức đang công tác tại trạm y tế xã thuộc khu vực 135 theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ còn được tiếp tục thực hiện không?
3Nghiên cứu có chính sách hỗ trợ cho các hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo được vay vốn để nhân dân tiếp tục đảm bảo nguồn vốn phát triển sản xuất.
4Tiếp tục hỗ trợ cho nhân dân vay vốn để xây dựng công trình nhà vệ sinh theo nguồn của Ngân hàng Chính sách xã hội (nhiều hộ thuộc địa bàn thôn Phan đã đăng ký nhưng chỉ có 02 hộ được vay vốn).
5Xem xét chất lượng máy phát cỏ nhân dân được hỗ trợ theo chương trình 135 hiện nay không sử dụng được (có máy chỉ sử dụng được 01 lần là hỏng).
6Xem xét lại các tiêu chí bình xét gia đình văn hóa, hiện chưa hợp lý (thực tế có nhiều hộ đạt điểm thấp, 60 điểm đã được công nhận gia đình văn hóa).
7Xem xét, điều chỉnh lại phiếu chấm điểm rà soát hộ nghèo, cận nghèo chưa phù hợp với thực tiễn để đảm bảo quyền lợi công bằng cho nhân dân.
8Hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế khám chữa bệnh cho các đối tượng là cựu thanh niên xung phong.
9Khẩn trương nghiệm thu và bàn giao công trình đập thủy lợi Khuân Giáng, thôn Đô Thượng 1 để đưa vào sử dụng (công trình được đầu tư xây dựng từ năm 2016).
10Cơ quan chuyên môn rà soát toàn bộ hệ thống thủy lợi trên địa bàn xã, đầu tư xây dựng mới và sửa chữa các công trình đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất của nhân dân (hiện nay các công trình thủy lợi như: đập Đồng Chữ, đập Bà Tít, đập Đồng Lầu, trạm bơm thôn An Lạc, trạm bơm thôn Đô Thượng 2... đều đã xuống cấp không đảm bảo điều kiện phục vụ sản xuất của nhân dân).
11Khẩn trương xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho ông Nguyễn Văn Thành, thôn Cường Đạt. Gia đình ông làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận từ tháng 9/2017 đến nay vẫn chưa được cấp.
12Giải quyết dứt điểm việc đổi đất giữa thôn 13 với gia đình ông Trần Văn Định và thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thôn 13 và gia đình ông Định theo đúng quy định của pháp luật.
13Xem xét lại diện tích bề mặt đường giao thông nông thôn khi xây dựng (có những khu vực đường chỉ rộng từ 2,5-3m, nếu làm 3,5m không phù hợp).
14Đầu tư xây dựng, nâng cấp đường điện hạ thế đến khu dân cư Ngòi Muôn, thôn Cả hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng.
15Đầu tư xây dựng trạm hạ thế tại khu dân cư Ngòi Tâm, thôn Lương Cải, thôn Bẩng, thôn Khuôn Lũy.