1Đề nghị Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang thanh toán hỗ trợ một tháng lương cho công nhân sau khi chấm dứt hợp đồng theo quy định.
2Xem xét giải quyết và hướng dẫn làm các thủ tục thanh lý nhà ở khu tập thể Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang nay đã xuống cấp, gây ảnh hưởng tới an toàn của công nhân
3Đề nghị Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang thanh toán chế độ thai sản cho công nhân, có trường hợp đã 4-5 năm nay chưa được hưởng chế độ
4Bổ sung nguồn vốn đầu tư công trình Bãi xe Đền Thượng do đường đi vào còn nhỏ hẹp, không đáp ứng đủ nhu cầu của khách hành hương, gây nguy hiểm cho người đi lại.
5Xem xét xử lý cột điện gần nhà văn hóa xóm 2 đã xuống cấp, hiện nay đang mùa mưa bão rất nguy hiểm cho nhân dân.
6Việc đo đạc bản đồ địa chính được thực hiện cách đây hơn 20 năm, hiện nay đã có nhiều biến động, nên bản đồ đó không còn phù hợp, gây khó khăn trong quản lý đất đai tại cơ sở. Đề nghị sớm triển khai đo đạc để thay thế cho bản đồ địa chính cũ
7Giải quyết dứt điểm việc thanh lý, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân Khu tập thể Lâm sản tại xóm 14, hiện nay đã xuống cấp, hư hỏng ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.
8Đầu tư làm hệ thống cống rãnh thoát nước trên trục đường Kim Bình đoạn từ Quỹ tiết kiệm (ngân hàng), hiện nay đoạn đường này không có rãnh thoát nước làm ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của nhân dân.
9Khẩn trương thực hiện thanh lý và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 70 hộ dân Khu tập thể Xóm 2 xi măng hiện nay đã xuống cấp (khu tập thể Nhà máy Xi măng xây dựng từ năm 1979).
10Đầu tư xây dựng Trường mầm non Hương Sen, hiện nay cơ sở đã xuống cấp không đảm bảo cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh.
11Lắp đặt nắp đậy cống thoát nước đi qua khu dân cư Đền Thượng.
12Lắp đường điện cao áp đoạn đường khu Đền Thượng phục vụ nhân dân và du khách đi lại thuận tiện.
13Khẩn trương thanh lý khu tập thể công nhân xi măng Tuyên Quang, khu nhà tập thể đã được xây dựng từ năm 1979-1980, hiện nay đã xuống cấp.
14Kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, tránh tình trạng nhân dân phải đi lại nhiều lần.