1Trả lời bằng văn bản cho bà Trần Thị Quang, thôn 17, xã An Tường về việc: Bà có 18 năm công tác (làm tại xí nghiệp bánh kẹo) năm 1992 bà xin về một lần, được hưởng lương trợ cấp 450.000đ. Năm 2017, bà được hưởng trợ cấp mất sức một năm, sau đó lại bị cắt nhưng không rõ nguyên nhân. Hiện nay, do sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, bà có được hưởng trợ cấp mất sức không.
2Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, hiện nay Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố thẩm định rất chậm, thời gian kéo dài khoảng 5 đến 6 tháng, gây khó khăn và bức xúc trong nhân dân.
3Công khai quy hoạch và giá đất bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công trình công cộng.
4Có giải pháp khắc phục hệ thống cây xanh trồng giữa giải phân cách trên đường cao tốc đoạn qua địa bàn xã An Tường, hiện nay độ cao của cây che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông và đề nghị lắp hệ thống đèn báo tín hiệu giao thông để giảm thiểu tai nạn.
5Nghiên cứu, xem xét giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân (đất của nông trường Sông Lô) không phải nộp tiền sử dụng đất đã được quy định tại Văn bản số 592/HD-STNMT ngày 06/8/2012 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
6Ngành chức năng kiểm tra việc xả nước thải của Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Tuyên Quang trên địa bàn thôn 17, hiện nay không đảm bảo vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân trong khu vực.
7Ngành chuyên môn xử lý kỹ thuật trước khi xây dựng kè Sông Lô, nơi có mạch nước ngầm gây lún sụt kè đã xây dựng để bảo đảm chất lượng công trình.
8Khẩn trương di chuyển nhà máy gạch tuy nen Viên Châu ra xa khu dân cư. Hiện nay, đất để làm gạch tại nơi sản xuất đã hết, nhà máy phải mua đất nơi khác chuyển về, xe quá tải, quá khổ đi lại nhiều, làm hỏng đường, ảnh hưởng giao thông, gây ô nhiễm môi trường.
9Hiện nay, diện tích quy hoạch khu công nghệ cao đang san lấp ảnh hưởng tới nguồn nước tưới tiêu, nhân dân không có nước sản xuất. Đề nghị Thành phố xem xét phương án dẫn nước phục vụ sản xuất cho nhân dân trong thôn.
10Việc thực hiện Nghị định số 139/2017/NĐ-CP, ngày 27/11/2017 của Chính phủ “Quy định xử phạt hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý và sử dụng nhà và công sở” áp dụng trên địa bàn xã An Tường trong lĩnh vực xử lý vi phạm về xây dựng ở đô thị gặp khó khăn. Vì theo Luật Xây dựng thì đất ở nông thôn không phải cấp phép xây dựng. Điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP không quy định việc xử lý đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, mà quy định xử lý đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị. Nhưng theo Quy hoạch chi tiết 1/2000 xã An Tường quy hoạch là phường, các xã thuộc thành phố Tuyên Quang là đất ngoại thị thì vẫn phải cấp phép xây dựng theo quy định, dẫn đến việc xử lý xác định hành vi xây dựng không phép, sai phép trong điều khoản của Nghị định 139/2017/NĐ-CP đối với các xã thuộc thành phố còn lúng túng dẫn đến gặp khó khăn trong quản lý và xử lý xây dựng trên địa bàn. Đề nghị có hướng dẫn cụ thể để tháo gỡ khó khăn cho xã trong thực hiện vấn đề này
11Cấp đất để làm Nhà văn hóa thôn Trung Việt 1 (do Nhà văn hóa cũ nằm trong quy hoạch làm đường Trung tâm hành chính thành phố, nhân dân đã nhận tiền đền bù vật chất, chưa được cấp đất để xây dựng lại và phải đi họp nhờ).
12Xem xét, thiết kế làm đường ống tiêu thoát nước công trình Hồ Trung Việt (công trình gần khu dân cư Hưng Kiều, nhưng không có đường ống thoát nước; khu Cây Đa nước chảy từ phường Hưng Thành xuống).
13Cấp đất để xây dựng Nhà bia liệt sỹ của xã (do Nhà bia cũ nằm trong quy hoạch làm đường Trung tâm hành chính thành phố, đã di chuyển được 03 năm).
14Khẩn trương thanh toán tiền thu hồi đất lần 2 cho một số hộ dân thôn Viên Châu 1, 2, 3.
15Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình tại thôn Sông Lô 2, thôn Hưng Kiều 3 dọc đường Quốc lộ 2 đoạn thuộc địa phận xã quản lý.