1Hỗ trợ kinh phí nâng cấp trạm bơm Cây Mò; đường ống trạm bơm thôn Bình Ca (Thúy An) hiện nay không hoạt động được, ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân.
2Nâng cấp một số đoạn đường liên thôn, hiện nay mặt đường xuống cấp gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt của nhân dân.
3Xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ dân thôn Bình Ca.
4Sớm quy hoạch nghĩa trang cho thôn Vôi Thủy, Thôn 18 xã Đội Cấn; thôn Thúy An, xã An Khang
5Nâng cấp đoạn đường Quốc lộ 37 và lắp đèn chiếu sáng đoạn đường mẫu thôn Cây Khế.
6Cấp bổ sung đất sản xuất cho 43 hộ di dân tái định cư còn thiếu đất.
7Bảo hiểm xã hội tỉnh xem xét thủ tục hành chính để làm bảo hiểm Y tế vì hầu hết các cụ trên 80 tuổi mà vẫn phải đi làm giấy khai sinh để đảm bảo thủ tục; bộ phận một cửa tại Bảo hiểm xã hội Thành phố không hướng dẫn đầy đủ một lần về thủ tục làm người dân phải đi lại nhiều lần.
8Đầu tư nâng cấp đường điện của thôn Tân Thành (còn 12 hộ chưa có đường dây điện 3 pha), thôn An Lộc B. Hiện nay, hệ thống cột, đường dây điện đã xuống cấp nghiêm trọng không đảm bảo an toàn, không đủ điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.