16Trả lời bằng văn bản cho bà Trần Thị Quang, thôn 17, xã An Tường về việc: Bà có 18 năm công tác (làm tại xí nghiệp bánh kẹo) năm 1992 bà xin về một lần, được hưởng lương trợ cấp 450.000đ. Năm 2017, bà được hưởng trợ cấp mất sức một năm, sau đó lại bị cắt nhưng không rõ nguyên nhân. Hiện nay, do sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, bà có được hưởng trợ cấp mất sức không.
17Tỉnh tiếp tục có chính sách hỗ trợ hoặc có cơ chế, chính sách phù hợp đối với Trưởng các chi hội đoàn thể công tác ở thôn, tổ dân phố. Hiện nay, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đối tượng này không được hưởng phụ cấp, nhưng vẫn phải đảm bảo hoạt động của các đoàn thể và các công việc của thôn, tổ dân phố. Trong khi đó Chức danh Trưởng Ban Công tác MTTQ lại được hưởng phụ cấp với mức từ 0,65 đến 0,8 mức lương cơ sở.
18Hằng năm kịp thời tổ chức thi, xét thăng hạng viên chức khi viên chức đủ điều kiện (một số viên chức y tế đã học xong đại học, hiện làm việc của bác sỹ, nhưng vẫn hưởng lương trung cấp).
19Có chế độ ưu tiên khi xét tuyển giáo viên mầm non hợp đồng lâu năm, có nhiều thành tích.
20Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, hiện nay Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố thẩm định rất chậm, thời gian kéo dài khoảng 5 đến 6 tháng, gây khó khăn và bức xúc trong nhân dân.
21Công khai quy hoạch và giá đất bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công trình công cộng.
22Có giải pháp khắc phục hệ thống cây xanh trồng giữa giải phân cách trên đường cao tốc đoạn qua địa bàn xã An Tường, hiện nay độ cao của cây che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông và đề nghị lắp hệ thống đèn báo tín hiệu giao thông để giảm thiểu tai nạn.
23Nghiên cứu, xem xét giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân (đất của nông trường Sông Lô) không phải nộp tiền sử dụng đất đã được quy định tại Văn bản số 592/HD-STNMT ngày 06/8/2012 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
24Ngành chức năng kiểm tra việc xả nước thải của Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Tuyên Quang trên địa bàn thôn 17, hiện nay không đảm bảo vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân trong khu vực.
25Khẩn trương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ khu cầu đường, các hộ quanh khu tập thể cầu đường tổ 10; các hộ tại khu sân kho hợp tác xã nông nghiệp cũ thuộc tổ 6
26Chỉ đạo Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường và quản lý đô thị Tuyên Quang thu gom rác thải tất cả các tuyến đường ngõ trên địa bàn phường, hiện nay có một số tuyến ngõ chưa được thu gom vận chuyển rác thải.
27Nghiên cứu cho mở một số lan can trên đường mòn Hồ Chí Minh tạo đường nhánh cho nhân dân thuận tiện trong việc đi làm đồng
28Đầu tư kinh phí xây dựng trụ sở xã Thái Long để đảm bảo nơi làm việc cho cán bộ, công chức xã.
29Nâng cấp trạm bơm Hòa Bình, Hòa Mục đã xuống cấp; nạo vét đập Ổ Gà, đập Cây Chanh để có nước tưới phục vụ sản xuất
30Lắp đèn tín hiệu giao thông tại các trục đường xã giao nhau với đường Hồ Chí Minh, gần các trường học và những điểm giao cắt giữa các đường để giảm thiểu tai nạn giao thông