1Xem xét lại và trả lời dứt điểm cho 28 hộ dân, tổ 22 phường Hưng Thành về việc bồi thường đất bãi ven rệ sông khi xây dựng kè bờ sông Lô.
2Xem xét cấp đất xây dựng nhà văn hóa cho tổ 5, tổ 6.
3Nghiên cứu, xem xét có chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho chi Hội trưởng các đoàn thể.
4Sớm thực hiện việc chi trả chế độ cho các đối tượng được hưởng theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ chính sách đối với công dân hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.
5Xem xét quy hoạch Khu liên hợp thể thao của tỉnh tại tổ 11, phường Hưng Thành, thời gian quy hoạch quá lâu, hiện nay đất để không gây lãng phí và là nơi đổ phế thải, rác thải, vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường.
6Lắp điện chiếu sáng đô thị tuyến đường giáp sông Lô khu dân cư tổ 22 của phường, nhân dân đã xã hội hóa đường dây và bóng đèn nhưng chưa được đấu nối vào đường điện chiếu sáng đô thị.
7Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xem xét lại phương án bồi thường giá đất, phần diện tích ngoài hồ sơ chưa được đo đạc đối với dự án kè sông Lô đoạn từ Ngòi Chả (Hưng Thành) đến xã An Tường. Đề nghị bồi thường, hỗ trợ cho nhân dân để tránh thiệt thòi, chênh lệch giữa các giai đoạn trong cùng một dự án.