1Hàng năm, bố trí nguồn kinh phí phù hợp cho MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh để xây dựng Đề án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo ở một số địa bàn khó khăn.
2Ban hành hướng dẫn thực hiện việc chi “Bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”, theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Nghiên cứu, đề xuất việc tăng kinh phí chi thường xuyên hàng năm cho các xã, phường, thị trấn để chi hỗ trợ việc đặt hàng, giao nhiệm vụ cụ thể đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể ở khu dân cư, thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương.
3Tỉnh nghiên cứu có chính sách hỗ trợ cho Trưởng các đoàn thể ở thôn, tổ dân phố được hưởng phụ cấp hàng tháng hoặc nâng mức bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia hoạt động của thôn, tổ dân phố; nâng mức chi khác cho các đoàn thể thôn, tổ dân phố để động viên khuyến khích các đối tượng tham gia công tác, tạo điều kiện cho hoạt động tại thôn, tổ dân phố có hiệu quả.
4Có định hướng giải quyết việc làm cho nhân dân tái định cư khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm do nhà nước thu hồi đất.
5Có giải pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí qua việc lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới còn thấp.
6Đẩy nhanh tiến độ cấp đổi giấy CNQSD đất cho các hộ dân đã nộp lại giấy CNQSD đất cũ.
7Cấp giấy CNQSD đất cho các hộ di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang.
8Nâng cấp, sửa chữa rãnh thoát nước dọc hai bên đường tổ 4, tổ 8.
9Nâng cấp, sửa chữa rãnh thoát nước đoạn Quốc lộ 37 vào khu du lịch Suối Khoáng, mùa mưa nước ngập đường gây mất an toàn giao thông.
10Nâng cấp tuyến đường điện của 8 hộ dân tổ 12 gần khu tái định cư và 30 hộ dân tại tổ 5, hiện nay đường dây xa không đảm bảo an toàn và phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất cho nhân dân.
11Xem xét chuyển nghĩa trang Tân Bình về phường Đội Cấn quản lý để đảm bảo thuận lợi cho nhân dân các tổ 13, 14, 15. Hiện nay, đã sáp nhập thị trấn Tân Bình và xã Đội Cấn thành lập phường Đội Cấn, nghĩa trang Tân Bình do Nhà máy Z113 quản lý.
12Giải quyết các thủ tục hành chính cho 24 hộ dân, tổ 15 đang có hộ khẩu quản lý tại phường Đội Cấn nhưng đang sử dụng 29,33 ha đất do UBND xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn quản lý.
13Cấp giấy CNQSD đất cho các hộ tại tổ 9, từ tháng 9/2015 các hộ đã hoàn thành các thủ tục hồ sơ đến nay vẫn chưa được cấp.
14Cấp giấy CNQSD đất cho 24 hộ dân thôn 6 cũ nay là tổ 9, tổ 10.
15Nâng cấp tuyến đường từ ngã 3 tổ 4 đi tổ 3 và tổ 1 để nhân dân thuận tiện trong đi lại và sản xuất và Mở mới tuyến đường ven sông Lô từ xã Thái Long qua tổ 1, tổ 2 đi huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ và Cải tạo nâng cấp chợ Tân Tạo tại tổ 1, phường Đội Cấn để phục vụ nhu cầu giao thương của nhân dân.