106Giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất đai giữa Trường Tiểu học Đức Ninh với các hộ dân liền kề.
107Kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất tinh bột sắn trên địa bàn xã xả thải trực tiếp ra suối gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt nguồn nước suối đoạn từ xã Hùng Đức đến cầu Km 24
108Nâng cấp hệ thống cột điện tại thôn 20 do mưa, bão một số cột đã gãy, đổ gây mất an toàn cho người dân.
109Quan tâm xây dựng mở rộng thêm hệ thống nước sạch tại thôn 20, Ao Sen 1, xã Đức Ninh để phục vụ sinh hoạt cho nhân dân.
110Xem xét, tạo điều kiện cho nhân dân đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng được chuyển đổi mục đích sử dụng đất để cải tạo, trồng các cây có giá trị kinh tế cao, phát triển sản xuất.
111Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quy định đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh cho phù hợp (hiện nay, đơn giá thực hiện theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 10/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh là quá cao).
112Thực hiện việc đền bù, giải phóng mặt bằng cho các hộ dân theo Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh khi thực hiện làm đường điện vào thôn Cao Bình.
113Tiếp tục thực hiện các hạng mục công trình xây dựng theo Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ cho các hộ dân tại khu di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang (đường giao thông: Tuyến tái định cư ở thôn Rôm - Hùng Cường đi khu định cư thôn Đình; một số tuyến đi thôn Cao Bình, thôn Dổm; xây hầm Biogas, nhà vệ sinh,...).
114Đầu tư nâng cấp đường điện thôn Nặm Kép, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất cho nhân dân và 3.4. Nâng cấp đường dây điện 0,4kV vào khu dân cư Khun Thắng, bến đò Nghe đảm bảo an toàn và cung cấp điện phục vụ cho nhân dân.
115Lâm trường huyện Chiêm Hóa liên doanh với các hộ dân trong thôn Nặm Kép tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế rừng, đối với diện tích đất rừng bao quanh nhà văn hóa thôn
116Khẩn trương thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho nhân dân.
117Tu sửa cầu treo thôn Chuông hiện đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho người dân.
118Đầu tư xây dựng tuyến đường Nà Rùng, Phia Xeng, Nặm Bún để phục vụ nhu cầu đi lại cho nhân dân.
119Đầu tư xây dựng công trình thủy lợi phục vụ nhu cầu, sản xuất của nhân dân thôn Nà Khau.
120Tu sửa, nâng cấp đoạn đường bê tông từ thôn Nà Rùng, xã Hà Lang sang thôn Nà Nhoi, xã Tân Mỹ; đoạn đường từ ngã 3 thôn Nà Rùng vào thôn Nặm Bún, xã Hà Lang; đoạn đường từ ngã 3 thôn Nà Khán đến cổng Trường Trung học cơ sở xã Hà Lang.