106Kiểm tra chất lượng nguồn nước sinh hoạt tại các thôn Yên Khánh, Tân Quang; xem xét, điều chỉnh giá nước cho phù hợp.
107Đầu tư xây dựng cầu tràn qua suối Cam, suối Xoan, Khe Lan hiện nay đã xuống cấp.
108Kiểm tra xử lý tuyến đường điện trung thế đi qua thôn Cầu Giáp, hiện nay đường dây kéo qua hộ gia đình ông Đỗ Văn Chúc, không đảm bảo an toàn.
109Đầu tư nâng cấp hoặc xây dựng thêm trạm biến áp tại thôn Yên Ninh, Khuôn Thống, An Lạc, hiện nay điện rất yếu điện không đảm bảo phục vụ sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.
110Ngành chức năng khẩn trương thu gom vận chuyển bao bì thuốc bảo vệ thực vật, hiện nay các thùng chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng đầy tràn ra ngoài gây ô nhiễm môi trường.
111Đầu tư xây dựng hồ chứa nước cho 1,3 ha cánh đồng cây ăn quả tại thôn Yên Sở, xã Phúc Ninh.
112Tỉnh cấp nốt số tiền 2 triệu/km cho Ban Quản lý xây dựng đường bê tông nông thôn, hiện nay còn 1500m chưa được cấp.
113Nâng cấp tuyến đường ĐT 188 từ xã Phúc Ninh đi xã Lực Hành, hiện nay xuống cấp trầm trọng rất khó khăn cho việc đi lại của nhân dân.
114Xem xét thu hồi nốt phần diện tích đất còn lại do ảnh hưởng xây dựng thủy điện, mực nước dâng lên gây ngập úng nhân dân không canh tác được.
115Xem xét hỗ trợ kinh phí đo đạc cấp giấy CNQSD đất cho nhân dân, hiện nay kinh phí đo đạc rất cao, đời sống nhân dân khó khăn không có đủ kinh phí đo đạc.
116Đầu tư xây dựng công trình nước sạch cho thôn Nà Vơ.
117Sửa chữa, nâng cấp đường dây điện cho các hộ dân thôn Đồng Khẩn, hiện nay đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn và không cung cấp đủ điện sinh hoạt cho nhân dân.
118Nâng cấp đường điện cao thế (đoạn qua cầu treo thuộc thôn Bắc Triển) do hiện nay cầu được xây lên cao, đường điện thấp, không đảm bảo an toàn cho nhân dân đi lại.
119Đầu tư hệ thống điện lưới quốc gia cho các hộ dân thôn Làng Un và 28 hộ dân tại thôn Làng Ắp; 40 hộ di dân ở khu Đỉnh 10, thôn Khuổi Cằn; nhóm hộ dân ở Khuổi Mu.
120Đầu tư lắp đèn cao áp chiếu sáng vào ban đêm tại đoạn đường km 8 đến km 8+800 (QL2) để nhân dân thuận lợi trong việc đi lại, hạn chế tai nạn giao thông.