91Giao đủ biên chế giáo viên theo quy định hiện hành, để đảm bảo việc giảng dạy của các trường học trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học các cấp học và đặc biệt là cấp học nhà trẻ mầm non, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
92Rà soát, nghiên cứu mở rộng quy mô lớp học của các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh, để bảo đảm số lượng con em đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn được học ở trường có điều kiện học tập tốt hơn
93Đề nghị Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang thanh toán hỗ trợ một tháng lương cho công nhân sau khi chấm dứt hợp đồng theo quy định.
94Xem xét giải quyết và hướng dẫn làm các thủ tục thanh lý nhà ở khu tập thể Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang nay đã xuống cấp, gây ảnh hưởng tới an toàn của công nhân
95Đề nghị Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang thanh toán chế độ thai sản cho công nhân, có trường hợp đã 4-5 năm nay chưa được hưởng chế độ
96UBND tỉnh nghiên cứu, xem xét cấp kinh phí hỗ trợ đối với các chức danh không chuyên trách cấp thôn, tổ dân phố, ngoài các chức danh được hưởng theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP.
97Tỉnh có ý kiến với Chính phủ và các bộ, ngành liên quan nâng mức trợ cấp hàng tháng (bảo trợ xã hội) đối với người cao tuổi (80 tuổi trở lên) từ 270.000 đồng/tháng như hiện nay lên mức 300.000 đồng/tháng hoặc cao hơn để động viên người cao tuổi.
98Tỉnh nghiên cứu hỗ trợ kinh phí cho Ban Thường vụ các tổ chức - chính trị cấp xã.
99Sớm triển khai việc tổ chức thi thăng hạng, bổ nhiệm ngạch cho giáo viên đã đủ điều kiện theo quy định.
100Tỉnh có ý kiến với các bộ, ngành Trung ương trong việc hỗ trợ cấp thuốc cho người mắc bệnh hiểm nghèo, hiện gia đình thuộc diện hộ nghèo, rất khó khăn nhưng giá các loại thuốc điều trị bệnh cao.
101Hiện nay, dân tộc Cao Lan trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang không được hưởng BHYT khi điều trị ở bệnh viện tuyến Trung ương. Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với các bộ ngành Trung ương bổ sung dân tộc Cao Lan vào danh mục được hưởng BHYT khi điều trị ở bệnh viện tuyến Trung ương như các dân tộc thiểu số khác.
102Tỉnh kiến nghị với Trung ương mở rộng thêm danh mục thuốc điều trị thuộc phạm vi thanh toán của BHYT, hiện nay bệnh nhân có thẻ BHYT đi khám vẫn phải tự mua nhiều loại thuốc.
103Ngành chức năng sớm tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2019, nhất là tuyển dụng người địa phương để họ yên tâm công tác lâu dài.
104Đề nghị Công an xã, huyện có giải pháp xử lý nghiêm, dứt điểm tệ nạn cờ bạc và ma túy trên địa bàn.
105Bổ sung 01 cán bộ quản lý cho trường Mầm non Khâu Tinh.