16Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở thôn bản, cụ thể: Bí thư chi đoàn, Chi hội trưởng nông dân, Chi hội trưởng phụ nữ, Chi hội trưởng cựu chiến binh, để nâng cao vai trò trong việc thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chi bộ và tổ chức phân công
17Hạt Kiểm lâm huyện Yên Sơn chi trả tiền trông coi, bảo vệ rừng năm 2019 cho các hộ dân thuộc thôn 24 trước là thôn Đồng Xung, xã Phú Lâm.
18Kiểm tra lại hồ sơ đề nghị công nhận liệt sỹ đối với trường hợp liệt sỹ Trần Văn Lo để gia đình được nhận các chế độ theo quy định đối với thân nhân người có công.
19Khẩn trương xem xét, giải quyết chế độ chính sách theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
20Có cơ chế hỗ trợ các tổ, đội tự quản thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt.
21Xem xét, giải quyết về việc xếp lương đối với cán bộ xã đã có bằng Trung cấp lý luận chính trị.
22Tỉnh nghiên cứu có cơ chế, chính sách hỗ trợ tiền học phí, hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ.
23Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Hội Người cao tuổi và có chế độ đối với Chi hội Trưởng Hội Người cao tuổi tại các thôn.
24Hỗ trợ kinh phí làm nhà ở đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ.
25Xem xét hỗ trợ kinh phí cho chi hội, tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, bản, tổ dân phố.
26Xem xét giải quyết chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24/01/2020 cho ông Nông Quang Nhung, thôn 1 Minh Thái, xã Thái Sơn.
27Xem xét, sớm giải quyết chế độ hỗ trợ làm nhà cho ông Trần Văn Lực, thôn 4 Thái Bình, thương binh hạng 1/4, hiện hồ sơ đã chuyển Ủy ban nhân dân huyện nhưng chưa được giải quyết.
28Hướng dẫn cho các đối tượng phải nộp hồ sơ bổ sung để hưởng chế độ theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.
29Xem xét hỗ trợ phụ cấp kiêm nhiệm cho Chủ tịch HĐND xã, thị trấn và phụ cấp cho Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cấp xã, thị trấn.
30Có thêm chức danh phó thôn (vì hiện nay chức danh Công an viên ở thôn vẫn phải làm thêm việc của thôn, không phải việc của công an viên).