2341Đầu tư đường điện 04 Kv cho những thôn trên địa bàn xã chưa có điện.
2342Cải tạo, nâng cấp đường dây điện 0,4Kv và 0,2 Kv một số nhánh vào khu dân cư ở xa đầu cột điện để đảm bảo an toàn, thuận lợi cho nhân dân có điện sản xuất và sinh hoạt, hiện nay nhân dân kéo điện quá xa.
2343Kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của ông Hoàng Đức Thịnh, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương làm thất thoát tài sản của nhà nước, đã có kết luận thanh tra.
2344Xem xét, tách thôn An Mỹ, xã Vân Sơn, hiện nay thôn có 250 hộ gia đình với hơn 1.200 nhân khẩu, địa bàn rộng, rất khó khăn trong việc quản lý an ninh, trật tự an toàn xã hội.
2345Điều tra, xác minh làm rõ việc gia đình bà Đặng Thị Phượng, thôn Nà Coóc, bị mất trộm nhiều lần (5-6 lần) với tổng thiệt hại hơn 20 triệu đồng, gia đình bà đã báo cáo thôn, xã và Công an huyện Chiêm Hóa đến xác minh điều tra nhưng không đến nơi, đến chốn, bà đã phản ảnh về Công an tỉnh và Chủ tịch UBND huyện nhưng chưa được giải quyết.
2346Nên ghép những thôn có từ 70 hộ dân trở xuống thành 01 thôn để đảm bảo nguồn chi Ngân sách của Nhà nước và tăng phụ cấp cho cán bộ thôn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của thôn.
2347Giải quyết việc ông Triệu Văn Sáng, thôn 3 dùng súng kíp đe dọa giết người.
2348Công an huyện Hàm Yên có phương án hợp lý để làm thủ tục hồ sơ cấp giấy chứng minh nhân dân cho nhân dân đảm bảo thuận tiện, kịp thời.
2349Trả lời bằng văn bản, về một số trường hợp bị nhiễm chất độc hóa học của xã đã nộp hồ sơ lên phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện từ năm 2014 để hưởng chế độ theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ nhưng đến nay chưa được hưởng.
2350Xem xét, kiến nghị Chính phủ bổ sung phụ cấp theo loại đơn vị hành chính cấp xã đối với công chức. Hiện nay, theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng một số chế độ chính sách đối với các bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì chỉ cán bộ được hưởng phụ cấp theo loại đơn vị hành chính cấp xã còn công chức không được hưởng.
2351Tỉnh nghiên cứu, xem xét có chế độ phụ cấp đối với cấp phó các chi hội, chi đoàn và nâng mức phụ cấp cho cán bộ tại các thôn bản, tổ nhân dân; nghiên cứu, tính mức phụ cấp cho cán bộ thôn theo số hộ của các khu dân cư.
2352Trả lời bằng văn bản cho bà Nguyễn Thị Vinh, xã Tân Thịnh về việc chồng bà là thương binh, nhiễm chất độc hóa học, mất 61% sức khỏe, bà có được hưởng chế độ hỗ trợ cho người chăm sóc không?
2353Nghiên cứu, xem xét, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho ông Hà Tiến Bách, thôn Trung Vượng 1, ông Bách nhập ngũ năm 1971, chuyển ngành năm 1982 bị thất lạc giấy tờ gốc hiện chưa được hưởng trợ cấp ưu đãi.
2354Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời bằng văn bản cho ông Trần Thanh Lương, thôn Nà Coóc, về việc ông bị cắt chế độ bệnh binh (16 năm 5 tháng) không rõ lý do, ông đã làm đơn gửi đến các cơ quan nhiều lần, nhưng đến nay chưa được trả lời cụ thể bằng văn bản.
2355Nghiên cứu, xem xét, giải quyết chế độ cho ông Đặng Quốc Trưởng, thôn Nà Coóc, có thời gian công tác tại xã, thôn trên 10 năm, nhưng đến nay chưa được hưởng chế độ.