2086Trả lại hiện trạng đường thôn Nặm Tặc do quá trình thi công đường ĐT 279 làm hỏng hệ thống cống thoát nước của thôn
2087Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà văn hóa thôn bản và đề nghị vừa đầu tư đường giao thông nội đồng vừa đầu tư đường giao thông nông thôn
2088Đầu tư xây dựng cầu tràn qua suối tại thôn Búng Pẩu; 02 cầu tràn khu Pù Mõ và khu Pù Trò, thôn Khun Xúm, xã Phúc Sơn để nhân dân đi lại được an toàn và thuận tiện Nghiên cứu, hạ độ dốc đoạn đường từ đường ĐT 279 vào thôn Poói, xã Minh Quang. Hiện nay, độ dốc cao nhân dân đi lại khó khăn nhất là những ngày mưa đường trơn
2089Đầu tư sửa chữa, nâng cấp tuyến đường ĐT 188 từ Chiêm Hóa đi xã Minh Quang, Phúc Sơn. Hiện nay, tuyến đường đã xuống cấp không đảm bảo an toàn cho việc đi lại của nhân dân
2090Sớm có kế hoạch di chuyển và xây dựng Trạm y tế gần khu trung tâm xã để phục vụ nhu cầu khám chưã bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn xã
2091Đầu tư xây dựng nhà văn hóa xã Ngọc Hội
2092Có kế hoạch thay thế hệ thống cột điện dẫn vào thôn Đại Đồng, cử tri phản ánh cột điện tại thôn chủ yếu là cột tre hiện nay đã hư hỏng, mục nát không đảm bảo an toàn khi sử dụng
2093Đầu tư xây dựng đập trữ nước Phai Nghè 1, Phai Nghè 2, thôn Bản Đâng và nâng cấp, sửa chữa công trình đập tại thôn Kim Ngọc để phục vụ việc tưới tiêu cho sản xuất nông, lâm nghiệp của nhân dân
2094Kiểm tra, đôn đốc việc khắc phục, cải tạo lại trục đường trên địa bàn thôn và việc hoàn thổ, bàn giao diện tích đất tại khu vực mỏ đá thôn Nà Tuộc, xã Ngọc Hội của Công ty ICT. Cử tri phản ánh, Công ty ICT đã dừng khai thác (hết hạn giấy phép hoạt động) nhưng công ty không khắc phục cải tạo lại trục đường đi trong thôn và chưa bàn giao đất để nhân dân canh tác, gây lãng phí
2095Hiện nay, vào mùa mưa lũ việc xả nước của 02 công trình Thủy điện Tuyên Quang, thủy điện Chiêm Hóa gây sạt lở đất dọc bờ sông ảnh hưởng đến diện tích đất sản xuất của nhân dân. Đề nghị có phương án xây dựng kè để bảo vệ diện tích đất nông nghiệp dọc bờ sông trên địa bàn xã
2096Đầu tư xây dựng thêm trạm biến áp và nâng cấp đường điện của các thôn trên địa bàn xã, hiện nay chất lượng điện không đảm bảo
2097Đầu tư xây dựng cầu treo Bản Ho 1, thôn Bản Ho, hiện nay việc đi lại của nhân dân gặp nhiều khó khăn
2098Tiếp tục có chương trình hỗ trợ xi măng để nhân dân sửa chữa, nâng cấp đường thôn, bản đã hư hỏng và làm đường bê tông nội đồng
2099Tiếp tục đầu tư xây dựng đoạn đường liên xã Kim Bình - Ngọc Hội, để thuận tiện cho việc giao lưu hàng hóa, phát triển kinh tế của nhân dân
2100Cải tạo, nâng cấp công trình đập Khuổi Pài phục vụ nước sản xuất cho 03 thôn Khuổi Pài, Tông Đình và Pác Kéo