1Xem xét bố trí thêm chức danh Phó Trưởng thôn để thuận lợi trong công tác lãnh đạo thôn và sinh hoạt của nhân dân khi Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng thôn đi vắng nhiều ngày hoặc ốm đau.
2Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương có kế hoạch lâu dài về thu mua mía nguyên liệu; thanh toán kịp thời, đầy đủ cho nhân dân để người dân còn chủ động đầu tư trồng mía.
3Tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí, đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cho Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện Sơn Dương. Hiện nay, trên địa bàn huyện còn 05/31 xã chưa được xây dựng trụ sở làm việc (Phúc Ứng, Bình Yên, Trung Yên, Khánh Nhật và Vĩnh Lợi)
4Công nhận Hội người cao tuổi là tổ chức đặc thù, hỗ trợ phụ cấp cho Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi cấp xã.
5Thanh lý công trình nước sạch, hiện nay công trình đã xuống cấp, nhân dân không sử dụng được.
6Đầu tư kinh phí xây dựng cầu qua sông Phó Đáy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại giao lưu phát triển kinh tế của nhân dân.
7Quy hoạch lại hệ thống thoát nước thải khu dân cư chợ
8Đầu tư nâng cấp tuyến đường từ đầu cầu Trung Yên đi xã Kim Quan và tuyến đường vào khu di tích Văn phòng Quốc hội, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng.
9Tiếp tục hỗ trợ làm nhà cho những người có công đang hưởng trợ cấp của nhà nước.
10Rà soát, quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng một số diện đất rừng sang đất rừng sản xuất, đất nông nghiệp để giao cho nhân dân sản xuất, phát triển kinh tế.
11Nghiên cứu, xem xét cho kè 2 bên bờ sông Phó Đáy, hiện nay đoạn qua thôn Quan Hạ và một số điểm khác trên địa bàn xã Trung Yên bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đất sản xuất và đất của khu di tích Quốc Hội.
12Xem xét sửa chữa, nâng cấp tuyến đường ĐH09 qua địa bàn xã Trung Yên, huyện Sơn Dương.
13Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, xem xét và có lộ trình phục dựng Đình Yên Thượng, đình Quan Hạ.
14Phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trên địa bàn xã.
15Sớm xây dựng hệ thống kênh mương nội đồng để phục vụ nước tưới tiêu cho phát triển sản xuất.