1Tỉnh xem xét tăng mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 như hiện nay là hơi thấp.
2Tỉnh quan tâm hơn nữa trong việc hỗ trợ kịp thời thuốc phòng bệnh cho gia súc, gia cầm
3Khẩn trương gia cố, tu sửa, nâng cấp hồ Hoàng Tân, hiện nay bị rò rỉ thẩm thấu thân bờ đập chính chiều dài 150m, đã rò rỉ từ 3 năm nay, rất nguy hiểm cho đời sống nhân dân và ảnh hưởng trên 600ha diện tích tưới tiêu.
4Tu sửa nâng cấp khu di tích lịch sử Tân Trào, huyện Sơn Dương
5Đắp đập mới ở thôn Nhật Tân để cung cấp nước sản xuất và sinh hoạt cho 4 thôn với diện tích đất khoảng 20 ha
6Nâng cấp cầu Suối Gai để thuận tiện cho việc đi lại giao thương hàng hóa, đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông, nhất là các cháu học sinh đi học.
7Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trên địa bàn xã
8Sớm cấp cấu kiện bê tông để sửa chữa đoạn mương giữa thôn Hoàng Tân 1 và thôn Cây Đa để phục vụ sản xuất cho nhân dân
9Kiểm tra, khắc phục hiện tượng rò nước tại chân bờ đập hồ Hoàng Tân để đảm bảo an toàn cho nhân dân
10Đầu tư trạm biến áp cho vùng chân núi thôn Ninh Hòa để nhân dân có điện ổn định phục vụ sinh hoạt và sản xuất.
11Hỗ trợ kinh phí nâng độ cao cầu Suối Gai, đảm bảo an toàn cho việc đi lại của nhân dân và học sinh, nhất là trong mùa mưa lũ
12Có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp đập Hội Kế để có nước phục vụ sản xuất nông nghiệp