1Xem xét điều chỉnh mức phụ cấp cho Chủ tịch Hội người cao tuổi cấp xã; hiện nay mức trợ cấp hoạt động của Chủ tịch Hội người cao tuổi cấp xã thấp hơn mức trợ cấp của Trưởng thôn, trong khi số Hội viên đông, hoạt động rộng trên địa bàn toàn xã; không nên thực hiện chế độ kiêm nhiệm Bí thư chi bộ, trưởng thôn với Chủ tịch Hội người cao tuổi cấp xã vì đó là hai nhiệm vụ khác nhau.
2Có giải pháp tăng cường công tác quản lý người nghiện ma túy trong cộng đồng.
3Chủ đầu tư sửa chữa và bổ sung các nắp cống trên tuyến đường Quốc lộ từ đầu cầu Trắng vào thôn Rộc để đảm bảo hành lang an toàn giao thông đường bộ.
4Điện lực Sơn Dương bồi thường kinh phí cho các hộ dân khi giải phóng mặt bằng lấy đất làm Trạm biến áp, chôn cột điện.
5Nghiên cứu, xem xét bổ sung các loại cây trồng chủ lực được nhận hỗ trợ theo nghị quyết của HĐND tỉnh.
6Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và đất lâm nghiệp cho nhân dân.
7Nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ, có biện pháp đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hữu cơ và sản xuất nông sản sạch trên địa bàn tỉnh.
8Khẩn trương thực hiện việc chi trả chế độ cho các đối tượng được hưởng theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ chính sách đối với công dân hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.
9Kiểm tra, chấn chỉnh việc cấp thẻ bảo hiểm y tế sai thông tin, thời gian đổi thẻ kéo dài, ảnh hưởng đến việc khám, chữa bệnh của nhân dân.
10Kiểm tra, sửa chữa đập Va, thôn Tứ Thông để đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ sản xuất cho nhân dân.
11Nghiên cứu ban hành quy định về đóng góp của các doanh nghiệp đối với việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các tuyến đường thường xuyên có hoạt động vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp.
12Sớm đầu tư nâng cấp tuyến đường ĐT 186 từ xã Sơn Nam đi xã Thượng Ấm, đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông. Hiện nay, tuyến đường này xuống cấp rất nghiêm trọng.
13Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phi nông nghiệp cho nhân dân trên địa bàn xã.
14Ngành chức năng nghiên cứu đặt biển báo nguy hiểm ven khu vực bờ sông, đảm bảo an toàn cho nhân dân.
15Đầu tư xây cầu qua suối tại xóm Rọc Chiều, thôn Tứ Thông tạo điều kiện thuận lợi trong việc sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.