1Sớm hỗ trợ kinh phí chuyển địa điểm nhà bia ghi tên liệt sĩ theo quy hoạch nông thôn mới của xã.
2Có lộ trình tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục các bậc học trên địa bàn huyện Sơn Dương để đảm bảo đủ số lượng giáo viên đáp ứng công tác dạy học.
3Chỉ đạo Chi nhánh điện Sơn Dương sửa chữa, nâng cấp hạ tầng lưới điện để đảm bảo an toàn và cung cấp điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.
4Chỉ đạo Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi Như Xuyên khẩn trương sửa chữa cánh cống Gò Diều; nạo vét tuyến kênh mương dẫn nước để đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất.
5Xem xét lại việc cấp giấy phép khai thác cát tại ngòi (suối) Khổng, hiện nay việc khai thác cát làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.
6Sớm nâng cấp, sửa chữa tuyến đường tỉnh ĐT186 đoạn từ xã Sơn Nam đi xã Thượng Ấm (cử tri đã kiến nghị trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII). Hiện nay, đoạn đường này bị hư hỏng nặng, nhiều điểm trũng, tích nước thường xuyên, không đảm bảo an toàn, gây khó khăn cho việc đi lại sinh hoạt của nhân dân và các cháu học sinh.
7Xem xét chuyển Khu công nghiệp Sơn Nam sang xã Thiện Kế, Ninh Lai để phù hợp với điều kiện phát triển của huyện.
8Có kế hoạch xây dựng thêm cầu mới, nối hai bờ sông Phó Đáy và đường tránh qua thị trấn Sơn Dương để thuận lợi cho việc giao thương, phát triển kinh tế.
9Quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật để phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng lộ trình đưa thị trấn Sơn Dương thành đô thị loại IV trước năm 2020.
10Xem xét có chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo công ăn việc làm đối với các lao động trước đây sản xuất gạch thủ công. Hiện nay, việc cấm các lò gạch hoạt động nên người dân không có việc làm.
11Sớm đầu tư xây dựng công trình nước sạch tập trung tại địa bàn xã. Hiện nay, hệ thống cấp nước máy tại xã Vân Sơn xuống cấp không cung cấp đủ nước cho sinh hoạt của nhân dân.
12Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xử lý việc Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương xả nước thải qua địa phận xã Hồng Lạc; đồng thời phải có giải pháp xử lý nước thải để đảm bảo vệ sinh môi thường.
13Nghiên cứu tăng mức chi thường xuyên cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của xã, thôn. Nâng phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn, Hội người cao tuổi vì hiện nay mức hỗ trợ quá thấp (Trưởng ban công tác Mặt trận mức 120.000đ, các tổ chức chính trị - xã hội thôn 90.000đ). Hỗ trợ thẻ Bảo hiểm Y tế cho cán bộ không chuyên trách cấp thôn