1Đầu tư trang thiết bị, máy móc, vắc xin phòng bệnh dại cho Bệnh viện đa khoa khu vực Kim Xuyên.
2Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương có kế hoạch lâu dài về thu mua mía nguyên liệu; thanh toán kịp thời, đầy đủ cho nhân dân để người dân còn chủ động đầu tư trồng mía.
3Nhà nước giao cho nhân dân khoanh nuôi, bảo vệ phần diện tích rừng chưa giao tại thôn Cao Ngỗi, xã Đông Lợi.
4Đầu tư nâng cấp tuyến đường ĐH 06 từ Sùng Lễ đi Đồng Bừa, hiện nay tuyến đường đã xuống cấp, ảnh hưởng lớn tới sản xuất, sinh hoạt của nhân dân.
5Sớm đầu tư nâng cấp tuyến đường từ xã Đông Lợi đi xã Hào Phú
6Công ty Điện lực Tuyên Quang rà soát, sửa chữa, nâng cấp, thi công các công trình điện trên địa bàn xã để phục vụ sinh hoạt của nhân dân và đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão
7Xem xét lại việc cấp phép khai thác cát cho Công ty 27/7 (theo phản ánh của cử tri trước khi cấp phép cho Công ty 27/7 có xin ý kiến của cử tri nhưng nhân dân không đồng ý, hiện nay việc khai thác cát làm ảnh hưởng lớn đến đất sản xuất của nhân dân).
8Chỉ đạo ngành chức năng rà soát, quy hoạch lại rừng đầu nguồn để người dân được dùng nước sạch đảm bảo vệ sinh (theo phản ánh của cử tri hiện nay rừng đầu nguồn của công trình nước sạch xã Đông Lợi được giao khoán cho một số hộ dân trồng rừng sản xuất, cử tri lo ngại trong quá trình trồng, chăm sóc rừng, các hộ dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật gây ô nhiễm nguồn nước sạch)
9Rà soát, cắm biển chỉ dẫn giao thông từ đường ĐT186 vào UBND xã
10Hỗ trợ kinh phí để xây dựng công trình cầu khỉ thôn Nhà Xe, thôn Đồng Nương, để phục vụ sinh hoạt đi lại của nhân dân.
11Sớm bố trí kinh phí Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới cho xã theo kế hoạch của UBND tỉnh.
12Tăng cường quản lý và ngăn ngừa các đối tượng lợi dụng nhà từ thiện và bán hàng đa cấp vào lừa người dân gây ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế và sức khỏe của người dân.
13Không cấp giấy phép khai thác khoảng sản cho Công ty trách nhiệm hữu hạn 27/7 vì sẽ làm mất đất sản xuất của người dân.
14Hiện nay, việc chăn nuôi thua lỗ, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét tăng mức dư nợ vay vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo (khoảng 70, 80 triệu đồng).
15Nghiên cứu, tăng mức vay vốn cho hộ nghèo làm nhà.