76Các công ty chè có diện tích đất trồng chè xen lẫn các khu dân cư trên địa bàn có phương án giao đất cho địa phương quản lý để giao cho nhân dân sử dụng (cử tri phản ánh hiện nay các diện tích chè xen lẫn các khu dân cư, công ty chè sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật ảnh hướng lớn tới môi trường, sinh hoạt, cuộc sống của nhân dân).
77Ngành Điện và Viễn thông có phương án đấu nối các đường dây đảm bảo mỹ quan và an toàn cho nhân dân. Hiện nay, nhiều tuyến đường, dây điện, dây internet,…trùng võng thành từng búi gây mất mỹ quan và không đảm bảo an toàn.
78Đầu tư nâng cấp trạm biến áp thôn Định Chung, hiện nay điện rất yếu không đảm bảo phục vụ nhu cầu sử dụng điện của nhân dân.
79Sửa chữa nâng cấp cầu Phúc Vượng đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông, nhất là vào mùa mưa bão.
80Đầu tư sửa chữa, nâng cấp tuyến đường ĐH 17; đường từ Quốc lộ 2C vào trại bò; đường vào thôn Định Chung sang xã Hợp Hòa để thuận tiện cho đi lại của nhân dân.
81Sớm đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của xã Phúc Ứng.
82Đầu tư xây dựng nhà lớp học tại thôn Thái An, đảm bảo điều kiện học tập cho học sinh. Hiện nay, học sinh của thôn phải đi học tại các điểm trường ở các thôn khác.
83Đầu tư nâng cấp hệ thống điện tại thôn Thái An, hiện nay điện rất yếu không đảm bảo phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.
84Quy hoạch một nghĩa trang chung cho xã, hiện nay xã chưa có nghĩa trang nên việc chôn cất người chết rất khó khăn.
85Bố trí quỹ đất để xây dựng nhà văn hóa thôn Đèo Mon để nhân dân trong thôn có chỗ hội họp.
86Ngành điện đầu tư, nâng cấp hệ thống điện tại thôn Đèo Mon, thôn Ba Khe, hiện nay điện yếu không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong thôn và 1.6. Ngành điện kiểm tra, sửa chữa hệ thống cột điện tại thôn Khuôn Phầy, hiện nay một số cột bị đổ.
87Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho nhân dân và 1.4. Khẩn trương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ dân khu vực Đèo Mon.
88Tạo điều kiện cho 04 thôn sáp nhập được hỗ trợ cấu kiện bê tông xây dựng nhà văn hóa theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
89Công ty trách nhiệm hữu hạn DABACO, xã Phúc Ứng khẩn trương có giải pháp khắc phục việc trang trại chăn nuôi lợn của Công ty gây ô nhiễm môi trường tại thôn Đèo Mon, xã Kháng Nhật.
90Tỉnh quan tâm hơn nữa trong việc hỗ trợ kịp thời thuốc phòng bệnh cho gia súc, gia cầm