496Có chính sách quan tâm đến các hộ bị thu hồi đất để cho doanh nghiệp khai thác cao lanh; đề nghị doanh nghiệp ưu tiên sử dụng lao động địa phương, lao động tại chỗ.
497Chỉ đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch kiểm tra, xem xét việc đính chính lại tên dân tộc “Sán Chí” với “Sán Chay” để nhân dân thuận lợi trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính của nhà nước.
498Chỉ đạo cơ quan chuyên môn có văn bản trả lời cho nhân dân về việc quy hoạch khu di tích Chủ tịch phủ, Thủ tướng phủ tại thôn Lập Binh, không để dư luận gây hoang mang trong nhân dân. Đề nghị được xoá nợ, không yêu cầu trả lại các khoản tiền trước đây đã chi trả đền bù cho nhân dân, nhưng do thay đổi diện tích quy hoạch nên thu lại.
499Phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trên địa bàn xã.
500Sớm xây dựng hệ thống kênh mương nội đồng để phục vụ nước tưới tiêu cho phát triển sản xuất.
501Chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tu sửa, nâng cấp tuyến đường ĐT 186 đoạn từ Sơn Nam - Đại Phú - Phú Lương; đoạn qua trung tâm Ủy ban nhân dân xã Văn Phú. Hiện nay, đã xuống cấp nghiêm trọng khó khăn trong việc giao thương hàng hóa, ảnh hưởng tới đi lại của nhân dân và học sinh.
502Sớm bố trí kinh phí đầu tư xây dựng trường Mầm non cho xã.
503Sở Giao thông Vận tải sớm có lộ trình đầu tư xây dựng cầu treo qua sông Phó Đáy từ thôn Yên Thượng, xã Trung Yên sang xã Tân Trào.
504Chỉ đạo các ngành chức năng xem xét, giải quyết dứt điểm việc một số hộ dân lấn chiếm khu vực hồ Khuôn Tâm để nuôi trồng thủy sản.
505Sớm có kế hoạch nâng cấp sửa chữa trường Tiểu học và trường Trung học cơ sở. Hiện nay, các nhà lớp học đã xuống cấp không đảm bảo việc dạy và học của giáo viên, học sinh.
506Sớm bố trí kế hoạch vốn để xây dựng nhà văn hóa thôn Định Chung. Hiện nay, nhà văn hóa đang cho điểm trường Mầm non mượn.
507Đầu tư xây dựng tuyến đường vào Lũng Bom, thôn Định Chung tạo điều kiện thuận lợi việc phát triển sản xuất (trồng mía) và đi lại của nhân dân.
508Khẩn trương giải quyết dứt điểm việc đền bù thu hồi đất, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường giao thông vào khu vực Trung tâm Ngô (K4).
509Sớm có lộ trình bố trí kinh phí để nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao thông liên tỉnh, liên huyện, liên xã đi qua địa bàn xã.
510Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng hệ thống thoát nước khu dân cư chợ Sài Lĩnh theo quy hoạch để đảm bảo vệ sinh môi trường.