1Tăng phụ cấp cho người kiêm nhiệm 02 chức danh Bí thư chi bộ, Trưởng thôn đối với thôn có nhiều hộ dân.
2Xem xét tuyển dụng cán bộ đã theo học hệ cử tuyển hiện nay chưa xin được việc làm theo bằng cấp chuyên môn đào tạo. Hiện nay, xã Sinh Long có một trường hợp học cử tuyển Đại học Giao thông ra trường từ năm 2018 nhưng chưa được bố trí công việc theo quy định.
3Hằng năm cấp bổ sung sách giáo khoa cho các trường học ở vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để nhà trường tiếp tục cho học sinh mượn, sử dụng phục vụ cho nhu cầu học tập (từ năm 2001 đến nay học sinh được mượn sách từ thư viện của trường, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại sách giáo khoa đã bị rách, hỏng làm ảnh hưởng đến việc học của các em học sinh).
4Công ty Điện lực Tuyên Quang kiểm tra đường điện lên thôn Phiêng Ten, thôn Trung Phìn làm không theo thiết kế, không đảm bảo an toàn về mùa mưa bão.
5Công ty Điện lực Tuyên Quang kéo điện vào thôn Lũng Khiêng, hiện nay khu Cốc Nụm có 08 hộ, khu Tà Én 20 hộ, khu Nà Tham 16 hộ, khu Vàng Loóng 17 hộ chưa được sử dụng điện.
6Xây dựng trạm và hệ thống thu phát sóng viễn thông tại xã để phục vụ nhân dân cập nhật thông tin và liên lạc.
7Đầu tư kinh phí xây dựng kênh mương từ khu Lũng Mò về thôn Phiêng Ten để phục vụ sản xuất.
8Mở mới các tuyến đường từ thôn Khuổi Phìn sang xã Phiêng Luông, huyện Bắc Mê; từ thôn Bản Lá sang xã Đường Hồng, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang để nhân dân đi lại, giao thương được thuận lợi.
9Sửa chữa tuyến đường từ Yên Hoa vào trung tâm xã hiện nay đường xuống cấp, nhiều chỗ sạt lở không đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông.
10Xây dựng phòng học Mầm non thôn Nặm Đường, hiện nay lớp học làm bằng gỗ đã xuống cấp.
11Sớm xây trụ sở làm việc cho công an xã.
12Đầu tư xây dựng nhà công vụ hoặc hỗ trợ kinh phí cho 06 công chức xã ở địa phương khác hiện đang làm việc tại xã.
13Đầu tư nâng cấp đường điện 0,4kV cho các nhóm hộ tại thôn Đống Đa 2 để đảm bảo đủ điện năng phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho nhân dân, hiện nay các hộ gia đình tự đầu tư kéo dây từ sau công tơ về nhà mắc trên cột tre, gỗ không đảm bảo an toàn, nhất là trong mùa mưa bão.
14Đầu tư đường điện 0,4 kV vào nhóm hộ Nà Luông, thôn Thôm Luông.
15Đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt cho nhân dân thôn Thôm Luông và Đầu tư nâng cấp công trình nước sinh hoạt của thôn Đống Đa 2 hiện đã xuống cấp, không bảo đảm cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân và 1.8. Đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở, Tiểu học đang xây dựng tại khu Nà Măn và các hộ dân đang sinh sống tại đây.