1Rà soát và thực hiện chi trả cho cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang trên địa bàn xã theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
2Khẩn trương xem xét giải quyết chế độ người có công đối với ông Vũ Văn Nghiên, thôn Yên Trung.
3Bổ sung giáo viên cho Trường Mầm non trên địa bàn xã theo Nghị quyết số 73-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về huy động trẻ đi nhà trẻ.
4Xem xét có chế độ hỗ trợ cho các cháu nhà trẻ, như chế độ ăn trưa, giảm học phí, mua đồ dùng, đồ chơi cho nhóm trẻ 5 tuổi.
5Các ngành chức năng phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác phòng chống ma túy ở địa phương.
6Hỗ trợ xi măng làm đường bê tông nội thôn, liên khu dân cư, đường vào các khu sản xuất.
7Hướng dẫn, làm rõ việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/09/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020.
8Đầu tư nâng cấp tuyến đường trục xã từ Yên Trung vào Nà Lộc
9Xây dựng cống thoát nước ngang và gia cố các vị trí bị mưa lũ sạt lở lề đường tại 2 thôn Bắc Danh, Nà Coóc
10Xem xét xác định đất rừng dưới 15o để khoanh cấp đất sản xuất cho các hộ.
11Có phương án khắc phục cầu phao qua sông vào 2 thôn Bắc Danh, Nà Coóc (hiện nay, cầu chỉ sử dụng được 4 đến 5 tháng trong một năm).
12Hỗ trợ lắp đặt đèn chiếu sáng từ thôn Yên Trung đến thôn Nà Thôm
13Mở rộng dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt từ thôn Nà Làng đến thôn Nà Thôm, hiện nay dịch vụ này mới thu gom đến trung tâm xã.
14Đầu tư xây dựng nhà hiệu bộ, 02 phòng học bộ môn, bếp ăn, mở rộng khuôn viên tại Trường Mầm non Thanh Tương và 1.9. Xây dựng 01 phòng học, 01 bếp ăn tại điểm trường Bản Bung; 01 phòng học, 01 bếp ăn tại điểm trường Cổ Yểng; 02 phòng học, 01 bếp ăn tại điểm trường Bắc Danh.
15Hỗ trợ kinh phí làm rãnh thoát nước dọc hai bên đường từ thôn Yên Trung vào khu Bắc Kẹm, thôn Yên Thượng