1Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho nhân dân
2Tu sửa tuyến mương Ô rô cấp nước cho thôn Lũ Khê, hiện nay đã xuống cấp không đảm bảo cung cấp nước phục vụ sản xuất của nhân dân
3Quy hoạch nghĩa trang cho các thôn xã Thái Hòa, hiện nay người chết của 5 thôn dọc Quốc lộ 2 đang chôn chung một nghĩa trang nhưng đã hết đất
4Đầu tư kinh phí duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường huyện, xã đã xuống cấp trầm trọng đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông.
5Thường xuyên kiểm tra việc khai thác cát, sỏi của các doanh nghiệp trên địa bàn; công khai cho nhân dân biết phạm vi, ranh giới mỏ được khai thác để nhân dân biết và giám sát. Yêu cầu các doanh nghiệp tiến hành các hoạt động khai thác theo đúng thời gian quy định; khẩn trương thực hiện hỗ trợ bồi thường diện tích đất của các hộ dân bị sạt lở do việc khai thác, vận chuyển cát, sỏi của các doanh nghiệp gây ra
6Kiểm tra, xử lý nghiêm các doanh nghiệp trong quá trình khai thác quặng đã xả thải ra môi trường gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân thôn Lập Thành.
7Cho nhân dân cải tạo, chuyển mục đích sử dụng đối với một số diện tích ruộng chằm, không trồng được lúa trên địa bàn xã để phát triển các loại cây khác.
8Chi nhánh điện huyện Hàm Yên khẩn trương khảo sát, nâng cấp hệ thống lưới điện tại thôn Khởn, hiện nay còn gần 1 km đường điện chưa có cột bê tông, các cột làm bằng tre đã hỏng, dây điện trùng, võng xuống đường và ruộng ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người dân.
9Xây dựng nhà văn hóa và đường tại thôn 7 Minh Quang, xã Minh Hương theo quyết định phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền
10Có biện pháp xử lý đối với hành vi tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất của người dân (lấy đất ruộng để làm ao).
11Có biện pháp xử lý đối với hành vi lấn chiếm hành lang giao thông từ xã Bình Xa đến xã Minh Hương
12Duy trì hoạt động của công trình nước sạch cho thôn 7 Minh Tiến, để đảm bảo nước sinh hoạt cho nhân dân.
13Giải thích rõ cho nhân dân về việc hiện tại nhân dân thôn 7 Minh Tiến thiếu đất rừng, nhưng đất rừng lại được chia cho dân tái định cư
14Sửa chữa, nâng cấp hệ thống ống dẫn nước và phai đập đảm bảo đủ nước tưới phục vụ sản xuất.
15Quan tâm, xây dựng đường nội đồng thôn 7 Minh Tiến